Získejte kontrolu nad spotřebou energie a emisemi

Enmon je platforma pro správu energie a udržitelnosti, která spojuje software, hardware a odborné znalosti v oblasti energetiky. Poskytuje data v reálném čase, měří a umožňuje snižovat spotřebu energie, náklady a emise CO2.

Enmon dashboard

Take control of your energies & emissions

Enmon is the energy & sustainability management platform, that combines software, hardware & energy know-how. Delivering real-time data, measures and reduces energy consumption, costs and lowers the CO2 emissions.

Spravujte své spotřeby energie a emise efektivně, v jednom nástroji

Náš systém energetického managementu je intuitivní a přístupný pro všechny úrovně zaměstnanců. Přizpůsobitelné panely Enmonu poskytují plynulý zážitek. Automatizovaná správa dat umožňuje benchmarking budov, sledování spotřeby, náklady v reálném čase, reportování uhlíkové stopy a prognózy.

Energetici

Usnadněte si správu budov pomocí jediné platformy

Zbavte se manuálního odečítání měřidel a centralizujte své dokumenty – od faktur až po revize – na jednom snadno přístupném místě. Nahraďte staré sešity či tabulky, spravujte energie online a ušetřete váš čas i peníze.

Bezproblémový monitoring

Užijte si plynulý, digitální monitoring bez potřeby tradičních poznámkových bloků či nepřehledných tabulek.

Zjednodušený sběr a přístup k datům

Naše mobilní aplikace přemění odečty měřičů na jednoduchý a bezproblémový proces. Stačí naskenovat mobilem QR kód a odečet uložit. Nebo vaše měřiče osadíme našimi senzory, a celý proces bude plně automatizovaný.

Centralizovaná data

Energetickou bilanci vašich budov uvidíte hned po přihlášení. Provádějte analýzy, srovnávejte mezi sebou jednotlivá měřidla nebo i celé budovy a najděte možnosti úspor.

Energy manager dashboard | Enmon
Facility manažeři

Spravujte spotřeby energie v budovách bez námahy

Zjednodušte a zefektivněte správu energie. Proměňte způsob, jakým kontrolujete, analyzujete a reportujete spotřebu energie a udržitelnost ve všech vašich nemovitostech, aby každé rozhodnutí bylo chytřejší a informovanější.

Centralizovaný přehled

Enmon vám dá přístup ke všem energetickým datům vašich budov na jednom místě. Můžete si zobrazit a porovnat budovy mezi sebou nebo se podívat, kolik energie spotřebovali za poslední den, týden, měsíc nebo rok.

Informace v reálném čase

Enmon umí sbírat data o spotřebách automaticky a každých 15 minut. Díky tomu můžete vaši energetiku řídit strategicky a dělat informovaná rozhodnutí s aktuálními energetickými daty.

Přístupnost odkudkoliv

Sledujte, jak se vyvíjí úspora energie. Rychle získejte přehled o jednotlivých opatřeních. Klidně z vašeho smartphonu.

Správné rozdělení nákladů pro nájemníky

Rozdělte náklady na energii mezi nájemníky s maximální přesností. Poskytněte jim detailní zprávy o spotřebě energie z budov nebo jejich částí a zachovejte si plnou transparentnost.

Facility manager dashboard | Enmon
Manažeři udržitelnosti

Zlepšete reportování uhlíkové stopy pomocí přesných dat a přehledných vizualizací

Zjednodušte vaše výpočty uhlíkové stopy, dělejte je automatizovaně a podle standardů Global Reporting Initiative. Enmon vám dodá vždy aktuální data o vaší uhlíkové stopě a umožní generovat reporty jedním kliknutím. Získáte tak silný nástroj pro ESG reporting a sledování uhlíkové stopy.

Uhlíková stopa spočítaná transparentě

Využijte Enmon pro snadný výpočet a snižování uhlíkové stopy podle standardů GHG, buďte v souladu s ESG požadavky a podpořte udržitelné iniciativy vaší společnosti.

Srozumitelný vizuál

Vizualizujte uhlíkovou stopu vaší společnosti ve všech Scopech pomocí jednoho přehledu. Zajistíte tak, že data budou srozumitelná a atraktivní pro interní jednání představenstva i externí zprávy o udržitelnosti.

Reportování E z ESG jednoduše

Zjednodušte proces nefinančního reportingu s Enmonem, který vám umožní snadno a efektivně plnit vaše environmentální závazky.

Odpovědnost v dodavatelském řetězci

Staňte se zeleným článkem ve vašem dodavatelském řetězci. Data o emisích můžete všem vašim obchodním partnerům nasdílet na pár kliků.

Sustainability manager dashboard | Enmon
Finanční manažeři

Faktury za energie můžou být levnější klidně už příští měsíc

Využijte technologii Enmon ke zjednodušení analýzy spotřeby energie a výběru dodavatelů. Předejděte zbytečným pokutám za kapacity sítě pomocí analýzy energetických faktur a sledování anomálií v denních křivkách spotřeby. Optimalizujte své náklady na energie efektivně.

Fakturace nájemcům jedním kliknutím

Rozdělujte náklady na energii svým nájemcům jediným kliknutím. Zvyšte efektivitu fakturace a vaši transparentnost.

Analýza faktur za energie

Enmon vám díky strojovému čtení faktur pomůže odhalit pokuty, které by jinak zůstaly skryté. Ušetřete na pokutách za překročení kapacity v síti nebo špatné optimalizaci spotřeby.

Minimalizujte kolísání nákladů na provoz

Snižte svou zranitelnost vůči nestabilním cenám energie a komodit prostřednictvím efektivnějšího využití a strategického plánování.

Vyhodnocujte investice do úsporných opatření

Úspory jsou vizualizovány přímo v Enmonu. Porovnávejte nákladová období a vyhodnocujte návratnost investic do projektů vedoucích k energetické soběstačnosti.

Energy manager dashboard | Enmon
Vedení společnosti

Udržujte náskok vaší firmy s proaktivním řízením energetiky

Získejte konkurenční výhodu díky energetické strategii s bezkonkurenční kontrolou a přesností. Sledujte, analyzujte a optimalizujte svou spotřebu energie a zlepšete marže. Enmon vám umožní dělat strategická rozhodnutí, která zajistí udržitelný a nákladově efektivní provoz celé vaší firmy.

Měsíční i minutové monitorování

Mějte přehled o svých nákladech na energii v reálném čase – měsíčně, denně nebo každých 15 minut. Žádné nepříjemné překvapení na konci roku.

Odpovědnost dodavatelského řetězce

Plňte své závazky vůči dodavatelskému řetězci. Enmon vám umožní jednoduše počítat vaši uhlíkovou stopu. Budete v souladu s ESG a data můžete sdílet vašim obchodním partnerům.

Stop plýtvání za energie

Zastavte plýtvání elektrickou energií pomocí dat z Enmonu. Ukažte zákazníkům, že to s udržitelností myslíte vážně díky přehledným reportům.

Vylepšený výkon v oblasti udržitelnosti

Zvyšte svůj ESG rating a získejte lepší investiční a finanční příležitosti. Investoři stále více upřednostňují udržitelné investice. Enmon vaší společnosti přinese výhodnější podmínky.

C-level dashboard | Enmon
Starostové a správci ve veřejné sféře

Veďte svou organizaci na základě správných dat

Digitalizujte svou energetiku pomocí systému Enmon. Shromažďujte všechny důležité dokumenty a faktury spojené s energetikou na jednom místě. Díky efektivnímu reportingu uhlíkové stopy ukažte výsledky občanům.

Městská energetika na jednom místě

Mějte všechny důležité informace o energetice v digitální podobě na jednom místě – od faktur a spotřeby energie až po data o uhlíkové stopě vašich budov.

Zaměřte se na správné cíle

Zjistěte, zda potřebujete úsporná opatření pro svou školu, obecní úřad nebo domov důchodců. Investujte čas a peníze efektivně.

Rozvoj udržitelné komunitní energetiky

Maximalizujte využití místních obnovitelných zdrojů energie. Uvidíte výrobu a spotřebu všech objektů v jednom přehledu.

Transparentní data občanům

Poskytněte občanům přehledná data a ukázky environmentálního dopadu investic do energetiky z obecního rozpočtu.

Energy manager dashboard | Enmon

Přesvědčte se sami

Zhlédněte náš webinář

  • Získejte přehled funkcionalit
  • Zjistěte, zda Enmon vyhovuje vašim potřebám
  • Zjistěte, jak platforma funguje

Kontaktujte nás

  • Promluvte si s naším odborníkem
  • Poznejte možnosti našeho systému
  • Najděte nejlepší řešení

Přečtěte si naše případové studie

  • Inspirujte se
  • Podívejte se na naši práci
  • Zkontroluj
Close | Enmon

Vyplňte formulář

A my vám zašleme odkaz na náš webinář!

Děkuji! Váš příspěvek byl přijat!
Jejda! Při odesílání formuláře se něco pokazilo.

Enmon jsme postavili na letech zkušeností z energetiky

Enmon je výsledkem našich jedenácti let praxe v energetice. Když naše snaha o nalezení vhodného softwaru pro sledování spotřeby energie nepřinesla výsledky, vytvořili jsme vlastní unikátní platformu.

,,Chtěli jsme vytvořit systém, který by našim klientům umožnil plně pochopit jejich energetická data i bez znalosti energetiky. Po důkladném průzkumu trhu jsme zjistili, že žádný stávající software nesplňuje naše požadavky. Proto jsme se rozhodli vyvinout lepší platformu."

Hynek Bocan

Chief Technical Officer, Enmon

Hynek Bočán, CTO | Enmon

Enmon v číslech

Enmow Workflow | Enmon

3 miliardy korun

Hodnota energie, kterou jsme monitorovali za minulý rok.
500 milion | Enmon

500 milionů měření

Proběhlo v minulém roce do aplikace  Enmon.
165 milion hours | Enmon

165 milionů hodin

Ušetřené práce energetiků v osmi zemích Evropy díky automatizovaným odečtům.

Jak Enmon funguje

S Enmonem už nikdy neztratíte správná data kvůli chybnému přepisu do sešitu nebo Excelu. Vaše energetická data budou digitalizována, bezpečně uložena v jedné databázi a připravena vám pomoci sledovat vaše cíle.

Enmon Workflow | Enmon

Vybavte se správným nástrojem pro vaši cestu k udržitelnosti

Sledujte uhlíkové emise napříč různými kategoriemi, zařízeními a zeměmi ve vašem portfoliu, s ohledem na emisní faktory, energetické mixy a měny. Nechte Enmon automaticky analyzovat vaše data Scope 1 a Scope 2.

Standardizovaná data

Enmon usnadňuje sběr a analýzu uhlíkové stopy podle mezinárodních standardů GHG a ESRS.

Environmentální data k ESG automaticky

Náš energetický management Enmon generuje automatické zprávy pro nefinanční ESG reportování.

Carbon footprint | Enmon

Proč mají naši klienti Enmon rádi?

Enmon jsme začali používat v roce 2020 a od té doby plně využíváme jeho schopnosti. K našim údajům máme přístup 24 hodin denně.

MARTINA KYSELOVÁ
Manažer zařízení
‍ RWS MORAVIA a.s.

Od chvíle, co jsme zavedli systém Enmon jsme snížili pokuty za překročení rezervovaných kapacit sítě o 90%.

MARTINA HAJDUKOVÁ
Projektový manažer
MEIXNER & HANUŠ a.s.

Enmon je jediný software, který dokázal uspokojit naše potřeby. Jeho implementace proběhla bezproblémově a dokonale podle plánu.

VLADIMÍR FILIP
Investiční ředitel
Voda Želivka a.s.

See why our clients value Enmon

Cost reduction

Since implementing the Enmon system and gaining access to real-time data, we've slashed penalties for exceeding reserved capacities by 90%.

Martina Hajduková
MEIXNER & HANUŠ a.s. Czech republic

Net-Zero goals

Thanks to Enmon, we've managed to get our CO2 footprint under control. This is crucial for achieving carbon neutrality within the CTP group

Stefan de Goeij
CTP

24/7 online data

We started using Enmon in 2020 and have been fully leveraging its functionalities since. We are very satisfied with it. Thanks to the monitoring of individual meters, we have access to our data 24 hours a day, every day.

Martina Kyselova
RWS Moravia

All sustanability needs

We were in search of software capable of measuring energy consumption and carbon footprint simultaneously. Enmon was the only solution that could meet our needs. Its implementation was smooth and on schedule.

Martina Hajduková
Želivka

Získejte kontrolu nad spotřebou energie a emisemi ještě dnes