Výpočet uhlíkové stopy

Počítejte, sledujte a vykazujte vaše emise přesně. Pomocí Enmonu můžete sbírat data potřebná pro výpočet uhlíkové stopy, vypočítat ji a pomocí jednoduchých exportů generovat podrobné reporty.

Výpočet uhlíkové stopy

Počítejte a vykazujte svoji uhlíkovou stopu efektivně

S rostoucím důrazem na udržitelnost a snižování emisí je důležité přesně sledovat a vykazovat uhlíkovou stopu vaší společnosti. Náš systém je intuitivní a snadno přístupný pro všechny zaměstnance. Jednoduše zvládnete výpočet, sledování i vykazování uhlíkové stopy vaší společnosti.

Výpočet uhlíkové stopy

Máte za úkol získat data o vaší uhlíkové stopě?

Udržování přesných údajů o tom, jaká je uhlíková stopa vaší společnosti je náročný úkol. Díky naší platformě Enmon můžete snadno sbírat data, sledovat a vykazovat svou uhlíkovou stopu. A kontrolovat tak plnění vašich cílů směřujících k dekarbonizaci.

Dodržování GHG standardů emisí a ESG metrik

Zůstaňte v souladu se světově uznávanými standardy. (GHG) A plňte vaše environmentální, sociální a správními normami (ESG). Naše platforma umožní jednoduché reportování spotřeb energie a s tím související uhlíkovou stopu ve Scope 1 i 2.

Podrobné zprávy pro interní a externí použití

Vytvářejte komplexní zprávy, které slouží jak internímu managementu, tak externím dodavatelům. Reportujte vaši udržitelnost díky automaticky generovaným zprávám z Enmonu.

Zvýšení vaší důvěryhodnosti díky transparentnímu reportingu

Platforma Enmon umožní reportovat vaše uhlíkové emise celému vašemu dodavatelsko-odběratelskému řetězci. Postáráme se o srozumitelný a jasný reporting. Vy tak budujete důvěru a prokazujete plnění svých závazků k adaptaci na klimatickou změnu.

Máte za úkol získat data o vaší uhlíkové stopě?

Ohlasy klientů

Enmon jsme začali používat v roce 2020 a od té doby plně využíváme jeho schopnosti. K našim údajům máme přístup 24 hodin denně.

MARTINA KYSELOVÁ
Manažer zařízení
‍ RWS MORAVIA a.s.

Od chvíle, co jsme zavedli systém Enmon jsme snížili pokuty za překročení rezervovaných kapacit sítě o 90%.

MARTINA HAJDUKOVÁ
Projektový manažer
MEIXNER & HANUŠ a.s.

Enmon je jediný software, který dokázal uspokojit naše potřeby. Jeho implementace proběhla bezproblémově a dokonale podle plánu.

VLADIMÍR FILIP
Investiční ředitel
Voda Želivka a.s.

Doporučené příspěvky na blogu

Průvodce: Uhlíková stopa a Scope 1, 2, 3 emise jednoduše

Co je to energetický management?

Mějte své úkoly spojené s udržitelností ve svých rukou

Enmon vám umožňuje přesně sledovat vaši uhlíkovou stopu, podporovat transparentnost a podporovat iniciativy udržitelnosti pro zelenější budoucnost.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.